logo-bioboer
Vang de watermonsters

VANG DE WATERMONSTERS

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start begin juni, en jij kunt meedoen!

DOE JIJ MEE IN JUNI 2021?

In dit onderzoek meten burgerwetenschappers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij zoveel mogelijk mensen die mee willen helpen.

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om je aan te melden via www.vangdewatermonsters.nl en een watertje in jouw buurt te onderzoeken. In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. ‘Maar de kleine vennetjes, plasjes en slootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig. We verzamelen met zijn allen informatie over hopelijk duizenden niet-onderzochte wateren. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters: wat ga je doen?

Meld je nu al aan via www.vangdewatermonsters.nl, zodat je zeker weet dat je in juni mee kunt doen. Je krijgt van ons bericht als het onderzoek start.

Via de instructies op de website ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen van het water onderzoeken. Je meet de helderheid en diepte met je zelfgemaakte Secchi-schijf en bekijkt welke waterplanten insecten, vogels, vissen en waterdiertjes je ziet.

Dit leg je allemaal vast met je mobiel. Je maakt foto’s om vast te leggen waar je hebt gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien.

Ook kijk je of er zwerfafval in of bij het water ligt. Uiteraard zijn de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen steeds aanwezig.

Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. Na afloop van het onderzoek kun je de resultaten van jouw meting terugzien op de website. We gebruiken deze resultaten voor verder onderzoek.

Als voorbereiding kun je nu alvast aan de slag met het zelf maken van een Secchi-schijf waarmee je helderheid van het water gaat meten.

Biodiversiteit

In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.

Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: ‘Vorige jaren hebben we aangetoond hoe nuttig en leuk dit burgeronderzoek is. Dankzij de deelnemers konden we in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zagen we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met steeds meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Dat helpt om samen met de waterschappen in actie te komen.’

Vervuilers

Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten.

Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

Download de watermonsters instructies


of


Terug naar thema bodemleven

In samenwerking met:

Natuur & Milieu